§ 3-7. Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner

§ 3-7. Redningsøvelser for svevebaner og kabelbaner

For svevebaner og kabelbaner skal det gjennomføres jevnlige redningsøvelser.
Som et minimum skal det gjennomføres en større redningsøvelse med anleggets eget personell ved begynnelsen av hver sesong. Ved denne øvelsen skal alle parter som inngår i redningsplanen, delta og det skal blant annet øves på å evakuere passasjerer.
I etterkant av redningsøvelsene skal øvelsen evalueres, og behovet for å iverksette tiltak skal vurderes. Evalueringen med tiltaksvurdering skal dokumenteres.

Kravene i denne bestemmelsen er en forutsetning for å kunne etterleve kravet om beredskap i § 3-6.

Til annet ledd:

Alle som har en rolle i beredskapen må delta på minst en redningsøvelse. Med «alle parter som inngår i redningsplanen» betyr at en må benytte eget personell i redningsøvelser, og at det ikke må benyttes brukere av taubanen eller andre i øvelser.