§ 3-3. Krav til driftslederen

§ 3-3. Krav til driftslederen

Driftslederen for taubanevirksomheten skal ha den nødvendige erfaringen og de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og personlige egenskapene for oppgavene som skal utføres. Driftslederen må være minst 20 år.
Kompetansekravet som virksomheten vurderer som dekkende, skal gå fram av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem. Som et minimum skal følgende kompetanseområder være dekket:
 1. b.
  styrings- og ledelseskompetanse
 2. c.
  sikkerhetsstyringssystemets hensikt og innhold
 3. d.
  beredskap
 4. e.
  teknisk kompetanse, inkludert taubanens oppbygging og virkemåte, risikomomenter forbundet med drift og taubanens sikkerhetsfunksjoner
 5. f.
  kompetanse knyttet til drift og driftskontroll, inkludert vurdering av tilstrekkelig bemanning, krav til kontroller av taubanen før og under drift og hvilke forhold som krever stans av driften
 6. g.
  kompetanse knyttet til vedlikehold, inkludert planlegging, gjennomføring og oppfølging av forebyggende vedlikehold og periodiske kontroller
 7. h.
  for svevende transport: kompetanse om redningsøvelser og -beredskap, inkludert planlegging, gjennomføring og evaluering av redningsøvelser og bemanning, gjennomføring og ledelse av redningsaksjoner.
I tillegg skal driftslederen ha en obligatorisk praksisperiode som driftspersonell for en relevant taubane under veiledning av driftslederen med god erfaring fra tilsvarende taubane. Praksisperioden skal spesielt dekke bokstav c) til f). Varigheten på praksisperioden skal minst være
 1. a.
  skitau: 1 uke
 2. b.
  skitrekk: 1 måned
 3. c.
  andre taubaner: 4 måneder.

Det stilles minimumskrav til en driftsleder, og virksomheten må ta en vurdering av hvilke behov virksomheten har ut over minimumskravene i forskriften. Se også Statens jernbanetilsyn sin veiledning om hva som bør inngå i vurderingene.