§ 6-8. Innholdet i tillatelsen til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-8. Innholdet i tillatelsen til å bringe kjøretøy i omsetning

Tillatelsene til å bringe kjøretøy i omsetning skal inneholde
 1. a.
  bruksområde(r),
 2. b.
  verdier for parametrene som er definert i TSI-ene, og eventuelt i de nasjonale reglene, for kontroll av den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og bruksområdet,
 3. c.
  kjøretøyets samsvar med de relevante TSI-ene og settene med nasjonale regler, med hensyn til parametrene nevnt i bokstav b, og
 4. d.
  vilkårene for bruk av kjøretøyet og andre begrensninger.