§ 6-21. Konsekvenser for bruk og omsetning når en tillatelse tilbakekalles

§ 6-21. Konsekvenser for bruk og omsetning når en tillatelse tilbakekalles

Når en tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning tilbakekalles, skal kjøretøyet ikke lenger brukes. Når typetillatelsen for et kjøretøy tilbakekalles, skal kjøretøyer av denne typen ikke bringes i omsetning. Dersom kjøretøyet allerede er brakt i omsetning, skal det trekkes tilbake.