§ 6-2. Tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-2. Tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Søkeren kan ikke bringe et kjøretøy som har bruksområde i en eller flere EØS-medlemsstater, i omsetning uten tillatelse fra Byrået. Dersom kjøretøyet bare skal brukes i Norge, og søkeren ber om det, skal tillatelsen utstedes av Statens jernbanetilsyn.