§ 6-15. Tillatelse til kjøretøyer som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype

§ 6-15. Tillatelse til kjøretøyer som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype

Et kjøretøy eller en kjøretøyserie som er i samsvar med en tillatt kjøretøytype, skal uten ytterligere kontroll få kjøretøytillatelse når søkeren har lagt fram en typesamsvarserklæring for kjøretøyet.
Når en typetillatelse fornyes på grunn av endringer i TSI-er eller nasjonale regler, skal det ikke påvirke kjøretøytillatelsene som allerede er gitt.