§ 6-1. Omsetning av mobile delsystemer

§ 6-1. Omsetning av mobile delsystemer

Søkeren kan bare bringe mobile delsystemer i omsetning dersom de er prosjektert, bygd og anlagt på en slik måte at de oppfyller de relevante grunnleggende kravene.
Søkeren skal sikre at den relevante verifiseringserklæringen er framlagt.