§ 6. Generelle krav til forvaltning av infrastruktur

§ 6. Generelle krav til forvaltning av infrastruktur

Jernbanevirksomheten skal sikre at infrastrukturen til enhver tid er utformet og i en slik tilstand at det legges til rette for sikker drift. Det skal kun gis adgang til kjøretøy som er kompatibelt med infrastrukturen.

Kravet «kompatibilitet med infrastrukturen» gjelder alle de tekniske systemer som inngår i infrastrukturen.