Veiledere om virksomhetstillatelse og sikkerhetssertifikat

Nasjonal veileder og Det europeiske jernbanebyråets veileder.

Nasjonal veileder for felles sikkerhetssertifikat PDF-symbol

Veilederen kan benyttes av norske og utenlandske jernbaneforetak som ønsker å:

  • søke om felles sikkerhetssertifikat for å operere på det norske jernbanenettet
  • endre sine eksisterende sikkerhetssertifikater på grunn av betydelige endringer i virksomhetens type eller omfang
  • fornye sine eksisterende sikkerhetssertifikater

ERAs veileder om å søke felles sikkerhetssertifikat papirbunkesymbol

Mer om tillatelser for jernbane

Virksomheter som skal operere i Norge må ha ulike typer tillatelser avhengig av om de skal drive på eller utenfor jernbanenettet.

Om tillatelser for jernbane.