Presentasjoner om økonomisk likevekt

Lær mer om å teste økonomisk likevekt via presentasjoner fra Statens jernbanetilsyn og Oeconomica.

Publisert: 20.04.2021   Endret: 28.04.2021

Som markedsovervåkingsorgan i jernbanesektoren skal Statens jernbanetilsyn blant annet avgjøre om den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteytelse vil kunne skades av en ny kommersiell persontransporttjeneste.

Regelverk, vurderinger og prosesser

I presentasjonen under gjennomgår seniorrådgiver Kemal Zulovic:

  • reglene i jernbaneforskriften, både i dagens og eventuell ny forskrift, som gjelder tilgangen til markedet for kommersielle persontransporttjenester
  • hva en test av økonomisk likevekt er, og hvilke vurderinger Statens jernbanetilsyn skal gjøre
  • prosess og saksgang for å teste økonomisk likevekt

Formål og hovedprinsipper

Konsulentselskapet Oeconomica DA har tidligere skrevet en rapport om økonomisk likevektstest for jernbane PDF-ikon. Oeconomica har laget et regneark for beregningene som er nødvendig for å utføre den økonomiske likevektstesten.

I presentasjonen under gjennomgår partner Christian Riis i Oeconomica DA formålet med en likevektstest, og hovedprinsippene i et forslag til å beregne likevekt.