Presentasjon om nytt regelverk på jernbanen

Se presentasjonen fra informasjonsmøtet onsdag 22. mars om arbeid med kommende regelverk.

Publisert: 13.03.2023 – Endret: 22.03.2023

Trykk på bildet for å se presentasjonen.

Forside av presentasjon om nytt regelverk i webinar i mars 2023

Vi presenterte status for følgende regelverk:

TSI-revisjoner

I EU gjennomføres en samlet revisjon av de fleste tekniske spesifikasjonene for samtrafikk – omtalt som TSI-pakken. Vi presenterte overordnede endringer som er foreslått i TSI OPE og TSI CCS.

Lokførerdirektivet

EU-kommisjonen har bestemt at lokførerdirektivet (TDD) 2007/59/EC skal revideres. Vi har blant annet gitt innspill til et notat om planlagt revisjon av direktivet. Norge har også presentert den norske opplæringsmodellen for saksbehandleren for lokførerdirektivet i EU DG Move, sammen med lokførerskolen, Jernbanedirektoratet, Lokmannsforbundet og Samferdselsdepartementet (SD). Vi har en arbeidsgruppe som følger revisjonen i dialog med SD.

Jernbanepassasjerrettighetsforordningen

En ny forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser vil etter planen tre i kraft 7. juni 2023, samtidig med resten av EU. SD har hatt forskriften på høring. I forslaget er det lagt opp til å videreføre en del ordninger som ble fastsatt da den forrige forordningen fra 2007 ble gjennomført i norsk rett. Vi presenterte hva som er nytt i den nye forskriften og løpet videre mot ikrafttredelse i Norge.

Presentasjon av regelverket på nett

Regelverket for jernbane er omfattende, og det kan være krevende å orientere seg i. Vi har lagt om presentasjonen av regelverket på nettsidene våre for å gjøre det enklere å finne fram. I møtet viste vi hvordan.