EU har vedtatt endringer i flere tekniske spesifikasjoner for samtrafikk

EU-kommisjonen vedtok 10. august endringer i TSI-ene CCS, OPE, ENE, INF, LOC&PAS, NOI, OPE, PRM og WAG, og registrene RINF og ERATV.

Endringene er resultatet av en rutinemessig revisjon, med mål om bedre samtrafikkevne og å tilpasse regelverket til teknologisk utvikling.

Det forberedende arbeidet med TSI-revisjonen ble utført i arbeidsgrupper under Det europeiske jernbanebyrået (ERA), flere med deltagelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT).

Endringer i norsk rett

ERAs forslag til TSI-pakken var på høring i EU/EØS sommeren 2022, og ERA har levert sin endelige anbefaling til EU-kommisjonen. Kommisjonen har foreslått endringer i ERAs forslag, og dette ble sendt på høring i november 2022 og januar 2023, og vedtatt 10. august. Høring av endringer i norsk rett hadde frist 1. mars 2023.

Det er foreløpig ikke klart når rettsaktene vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge, men denne prosessen tar normalt noen måneder. SJT har ansvaret for å gjennomføre endringene i norsk rett.

Kommisjonens nettsider om TSI-er

TSI CCS.

TSI OPE.

Kommisjonens nettside om endringer i øvrige rettsakter.

SJTs høring.

ERAs webinarer om TSI-revisjonen:

Del 1.

Del 2.