Bransjemøte om enkeltfeilprinsippet og barrierer

Se presentasjonene fra frokostmøtet på Rebel i Oslo sentrum 25. oktober.

Enkeltfeilprinsippet og barrierer er gjennomført som nasjonal regel innen sikkerhet på jernbanen i Norge – nærmere bestemt i sikkerhetsforskriften § 4-5. Kravet innebærer at jernbanevirksomhetene skal ha barrierer og tiltak som sikrer at en enkelt feil eller hendelse ikke fører til en jernbaneulykke.

Hva betyr dette i praksis? Hva ligger i kravet og hva forventer vi som tilsyn at dere gjør? Hva er erfaringene med kravet? Hva er vanskelig?

SJT har en veileder om barrierer. Barrieresymbol

Tilsynsleder Geir-Rune Samstad presenterte problemstillinger og Statens jernbanetilsyns forventninger.

Se Geir-Rune Samstads presentasjon. PDF-symbol

Direktør for sikkerhet og kvalitet, tog i Vygruppen, Andreas Lumbe Aas, presenterte et perspektiv på enkeltfeil og barrierer på vegne av bransjen.

Se Andreas Lumbe Aas’ presentasjon. PDF-symbol

Seniorrådgiver Tron Reidar Bøe presenterte status for endringer i TSI-ene CCS, OPE, ENE, INF, LOC&PAS, NOI, OPE, PRM og WAG, og registrene RINF og ERATV. Han sa også litt om andre regelverksprosesser i EU med betydning for den norske jernbanebransjen.

Se Tron Reidar Bøes presentasjon. PDF-symbol