Bane NOR må innfri krav fra Onrail

Infrastrukturforvalteren må innfri søknad om elektrifiserte spor på Alnabru godsterminal under byggeperioden i 2022.

Vi i Statens jernbanetilsyn (SJT) mottok i mars i år en klage fra Onrail AS. Den gjaldt Bane NOR SFs endrede sporbruksplan i ukene 20 til 40 i 2022 (byggeperioden) på godsterminalen på Alnabru i Oslo som følge av utskiftingen av en løftekran. Onrail klaget både på den endrede sporbruksplanen og hvordan Bane NOR hadde gjennomført prosessen med å fastsette denne. Klagen gjaldt også manglende trafikkstyring fra Bane NOR på Alnabru. Denne delen av klagen vil bli behandlet senere av SJT.

Skal ta hensyn til økonomiske konsekvenser for selskapet

Sporbruksplanen fra Bane NOR i byggeperioden innebar at Onrails ene tog ble flyttet fra et spor på Alnabru hvor selskapet kunne bruke sitt egne elektriske tog til lasting og lossing av gods, til et spor hvor dette ikke var mulig. Onrail måtte derfor leie et dieseldrevet lokomotiv fra Green Cargo AS for å få gjennomført lasting og lossing. Dette medførte økonomiske ulemper for Onrail som ikke stod i forhold til hvor mange tog selskapet opererer og hvor stort produksjonsvolum de har.

Vi mener at Bane NOR gjennom en slik tildeling har brutt jernbaneforskriften § 8-6 (1) ved ikke å ha etterkommet søknaden fra Onrail om terminalspor i byggeperioden. Bane NOR har tildelt spor til Onrail i ombyggingsperioden som har andre egenskaper enn det selskapet hadde søkt om og fått tildelt for ruteplanperioden R22 i den årlige prosessen. Vi mener også at Bane NOR ikke har tatt hensyn til de økonomiske konsekvensene for selskapet slik reglene krever.

Fordeling av terminalspor

Vi mener at Bane NOR også har brutt jernbaneforskriften § 8-1 (1) da de fordelte terminalsporene på Alnabru under byggeperioden i R22 etter at ruteplanen var fastlagt og iverksatt. Bane NOR har i tillegg brutt denne bestemmelsen ved at terminalsporene på Alnabru godsterminal under byggeperioden ikke ble fordelt på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte og i samsvar med EØS-retten.

Vi mener at Bane NOR også har brutt jernbaneforskriften § 8-6 (3) ved at de ikke presenterte et fullstendig utkast til ruteplan for R22 til Onrail og andre søkere før de fastsatte og iverksatte ruteplanen for R22.

Ny tildelingsprosess

Vårt vedtak innebærer at Bane NOR må gjennomføre en ny tildelingsprosess for de aktuelle terminalsporene på Alnabru godsterminal for Onrail og eventuelt andre søkere som ivaretar Onrails behov for elektrifiserte spor i byggeperioden. Bane NOR må gjennomføre en slik prosess innen 29. juni 2022.

Vi vil også kunne godkjenne andre løsninger som Bane NOR, Onrail og eventuelt andre aktører som berøres, blir enige om. Bane NOR må gi oss beskjed om slike løsninger innen 22. juni.

En offentlig versjon av vedtaket vil bli lagt ut her så snart den er klar.