Vedtak og avgjørelser

Vedtak og avgjørelser fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

2023

Vedtak mot Bane NORs innføring av strakstiltak på Alnabruterminalen for R23PDF-symbol (januar 2023)

2022

Vedtak etter klage fra Flytoget AS på Bane NORs tvisteløsning om sportilgang på Oslo S PDF-symbol (desember 2022)

Vedtak om klage fra Green Cargo AB på avslag om krav på økonomisk kompensasjon fra Bane NOR SF PDF-symbol (november 2022)

Vedtak etter klage fra Vygruppen AS på Bane NORs føringer for kapasitetsfordelingsprosessen for rutetermin R23 PDF-symbol (september 2022)

Vedtak etter klage fra Onrail AS på Bane NOR SFs sporbruksplan på Alnabru PDF-symbol (juni 2022)

2021

Vedtak etter klage fra Flytoget AS om plassering av flytogterminalen på Oslo S PDF-symbol (juli 2021)

2020

Vedtak etter klage fra Vygruppen AS PDF-symbol (desember 2020)

2019

Korrigert vedtak om pålegg om endring av network statement for 2021 PDF-symbol (desember 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – Bane NORPDF-symbol (september 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – Jernbanedirektoratet PDF-symbol (september 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – VygruppenPDF-symbol (september 2019)

Flytoget AS, Bane NOR SF og innkreving av infrastrukturavgifter PDF-symbol (mai 2019)

2017

NSB AS og Gardermoen stasjon PDF-symbol (juni 2017)

Green Cargo AB PDF-symbol (mai 2017)

2016

Kapitaltilføring til CargoNet AS PDF-symbol (november 2016)

LKAB Malmtrafikk AB og kjøreveisavgift PDF-symbol (oktober 2016)

2013

Flytoget og fordeling av ruter på strekningen Oslo S-Lysaker PDF-symbol (desember 2013)

Cargolink og sporfordeling på Brattøra godsterminal PDF-symbol (april 2013)

2012

Valdresbanen AS og midlertidig stenging av Valdresbanen PDF-symbol (desember 2012)