Pågående høringer

Høringer innen markedsovervåking.

Publisert: 06.12.2019   Endret: 06.07.2021

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema.

Svaret kan også sendes på e-post til SJT.

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.