Pågående høringer

Publisert: 06.12.2019   Endret: 07.08.2020

Det er for tiden ingen pågående høringer innen området for markedsovervåking.

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema.

Svaret kan også sendes på e-post til SJT.

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.