Høring om differensiering av avgift

Høring åpnet: 17. august 2023 – Høringsfrist: 25. august 2023

Om høringen

Statens jernbanetilsyn (SJT) mottok 21. juni 2023 en søknad fra Bane NOR SF om muligheten for å differensiere avgiften for kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten («grunnprisen»), etter aksellast. SJTs foreløpige vurdering er at Bane NOR skal få tillatelse til å differensiere avgiften basert på direkte kostnad etter faktisk aksellast. Denne vurderingen er basert på at det er en faglig anerkjent sammenheng mellom den enkelte togtjenestes faktiske aksellast og slitasjen den medfører på infrastrukturen.

Høringssvar

Vi har ikke mottatt noen svar på denne høringen.