Høring om ny forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

Høringsfristen er 5. mars 2020.

Publisert: 06.12.2019   Endret: 06.12.2019

Høringsdokumenter

Høringsbrev PDF-symbol.png
Høringsliste  PDF-symbol.png
Høringsnotat 
PDF-symbol.png
Utkast til forskrift PDF-symbol.png
Forskriftsspeil PDF-symbol.png
Forordning 2017/2177 (dansk versjon) PDF-symbol.png
Forordning 2017/2177 (engelsk versjon) PDF-symbol.png
Forordning 2017/2177 (norsk versjon – uoffisiell) PDF-symbol.png