Høring om ny forskrift om nye internasjonale jernbanepassasjertjenester

Høringsfristen er 5. mars 2020.

Publisert: 06.12.2019   Endret: 06.12.2019

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsliste
Høringsnotat

Utkast til forskrift
Forskriftsspeil
Forordning 869/2014 (dansk versjon)
Forordning 869/2014 (engelsk versjon)
Forordning 869/2014 (norsk versjon – uoffisiell)