Pågående høringer innen markedsovervåking

Høringer om regelverk som gjelder på området for markedsovervåking på jernbanen.

Differensiering av avgiften for kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten («grunnprisen»), etter aksellast.

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema Høringssymbol

Svaret kan også sendes på e-post til SJT E-postsymbol

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.