Pågående høringer innen markedsovervåking

Høringer om regelverk som gjelder på området for markedsovervåking på jernbanen.

Det er for tiden ingen pågående høringer.

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema Høringssymbol

Svaret kan også sendes på e-post til SJT E-postsymbol

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.