Film om markedsovervåking

Temaer i denne filmen er blant annet markedstilgang på like vilkår, SJTs rolle som klageorgan og hva som er vesentlige betingelser for å oppnå sunn konkurranse.

I denne filmen belyser programleder Eirik Norman Hansen SJTs rolle som markedsovervåker. Han får besøk av SJTs Kemal Zulovic og Toril Elsa Torp. De snakker blant annet om markedstilgang på like vilkår, rollen som klageorgan og hva som er vesentlige betingelser for å oppnå sunn konkurranse. Professor i samfunnsøkonomi Christian Riis holder et foredrag om konkurranse i ulike sektorer, med særlig vekt på jernbanen.

Den tradisjonsrike SJT-konferansen kunne ikke arrangeres fysisk i 2020, men vi formidler likevel faglige dypdykk om temaer i tiden for jernbanebransjen. Ansatte i SJT og inviterte gjester vil sammen gi engasjert innsikt om blant annet risikovurderinger, sikring og sikkerhet og sunn konkurranse på like vilkår.

Se filmen om markedsovervåking øverst på denne siden.