Regelverk for leger og psykologer

Forskrifter og veiledere rettet mot leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell.

Publisert: 11.02.2021 – Endret: 11.02.2021

 

Helseundersøkelser etter førerforskriftenHelseundersøkelser etter førerforskriften

Veilederen skal bidra til bedre forståelse av hva som skal til for å svare ut kravene i førerforskriften og vedleggene i forskriften.

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter førerforskriftenPDF-ikon


Helseundersøkelser etter kravforskriften

Helseundersøkelser etter kravforskriften 

Veilederen til kravforskriften skal hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell etter kravforskriften.

Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften) Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter kravforskriftenPDF-ikon


Helseundersøkelser etter museumsbaneforskriften

Helseundersøkelser etter museumsbaneforskriften

Veilederen til museumsbaneforskriften skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter museumsbaneforskriften. 

Forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften)Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter museumsbaneforskriftenPDF-ikon


 

Helseundersøkelser etter forskrift om helsekrav for operativt  personell på jernbane og signaler på tog

Helseundersøkelser etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog 

Veilederen skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger og psykologer som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.

Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på togLenke til webside som åpnes i nytt vindu

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på togPDF-ikon


Helseundersøkelser etter sidesporforskriften

Helseundersøkelser etter sidesporforskriften 

Veilederen til sidesporforskriften skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter sidesporforskriften.

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter sidesporforskriftenPDF-ikon


 

Helseundersøkelser etter TSI OPE-forskriften

Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettetLenke til webside som åpnes i nytt vindu

Det er ikke utarbeidet noen veileder for denne forskriften. Leger kan benytte veilederen for helseundersøkelser etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.