Om regelverket for taubane

Regelverket for nyere taubaner er basert på EU/EØS-regelverk. Taubanedirektivet er innarbeidet i taubaneforskriften.

Regelverk er enten spesifikt eller funksjonelt.

Spesifikt regelverk

Et spesifikt regelverk vil både ha krav til det nivået som skal oppnås, og hvordan dette nivået skal oppnås.

Funksjonelt regelverk

Et funksjonelt regelverk vil ha krav til nivået som skal oppnås, men ikke nødvendigvis til hvordan nivået skal oppnås. De som skal etterleve et funksjonelt regelverk står friere til å finne løsninger som passer for egen virksomhet, og som samtidig svarer ut kravene i regelverket.

Mye av regelverket innenfor taubane er funksjonelt utformet. Dette er i tråd med et grunnleggende prinsipp om at det er den enkelte taubanevirksomheten som er ansvarlig for at virksomheten drives på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Løsningene virksomheten velger for å svare ut kravene i forskriften skal baseres på analyser. Virksomhetene må dokumentere hvordan de svarer ut de enkelte kravene i forskriften, fortrinnsvis gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem.

Fant du det du lette etter?