§ 2-3. Bistand fra sakkyndige

§ 2-3. Bistand fra sakkyndige

Nemnda kan utpeke sakkyndige for egen regning eller godkjenne sakkyndige valgt og betalt av partene.