§ 25. Ikrafttredelse

§ 25. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.