§ 26. Ikrafttredelse

§ 26. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid1 Kongen bestemmer.