§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

§ 2-9.Forbud mot overdragelse o.l.

Driftstillatelser kan ikke overdras, inkludert å leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.