Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-7. Rapporteringsplikt om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser

§ 2-7. Rapporteringsplikt om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser

Virksomheten skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn om ulykker og alvorlige hendelser. Rapporten skal sendes til Statens jernbanetilsyn så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelser skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn innen 8 dager.
Rapporteringen skal skje på et skjema fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Rapporteringsplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til varslingsplikten etter § 2-6 og omfatter ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Begrepene er definert i § 1-3 bokstav c, d og e.