§ 2-6.Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

§ 2-6.Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade, skal virksomheten straks varsle politiet. Politiet skal varsles muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse, skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.