Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-6. Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

§ 2-6. Varslingsplikt om ulykker og alvorlige hendelser

Hvis det skjer en ulykke med ikke ubetydelig personskade, skal virksomheten straks varsle politiet. Politiet skal varsles muntlig.
Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse, skal virksomheten også varsle tilsynsmyndigheten.

Til annet ledd:

Hensikten med et varsel til Statens jernbanetilsyn er å informere om ulykken eller den alvorlige hendelsen. Det kan varsles både muntlig og skriftlig. Begrepene ulykke og alvorlig hendelse er definert i § 1-3 bokstav c og d.