§ 2-4.Søknad om driftstillatelse

§ 2-4.Søknad om driftstillatelse

Søknad om driftstillatelse sendes til Statens jernbanetilsyn på et fastsatt skjema. Søknaden skal blant annet inneholde en teknisk beskrivelse av fornøyelsesinnretningen med tegninger eller bilder og en angivelse av hvilke standarder som er brukt, og dokumentere at kravene til akseptabelt sikkerhetsnivå i § 2-2 er oppfylt. I tillegg skal relevante deler av sikkerhetsstyringssystemet legges ved.
Søknader om driftstillatelse avgjøres snarest mulig og senest fire uker etter datoen da alle de nødvendige opplysningene var oversendt til Statens jernbanetilsyn.