§ 2-14.Utleie av fornøyelsesinnretninger

§ 2-14.Utleie av fornøyelsesinnretninger

Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, er ansvarlige for fornøyelsesinnretningene og plikter å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle fornøyelsesinnretningen. Ved ulykker plikter leietakeren å varsle slik det følger av § 2-6.
Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, plikter å gi leietakeren tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.