§ 2-13.Krav til beredskapsplanen

§ 2-13.Krav til beredskapsplanen

Beredskapsplanen skal minst inneholde
 1. a.
  intern og ekstern varslingsliste
 2. b.
  oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert.
Beredskapsplaner for fornøyelsesinnretninger der selvberging ikke er mulig på grunn av høyde, eller der det av andre årsaker er vanskelig, skal i tillegg inneholde
 1. a.
  en detaljert redningsplan
 2. b.
  rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser
 3. c.
  rutiner for å evaluere og følge opp redningsøvelsene
 4. d.
  oversikt over kommunikasjonsutstyr og utstyr for evakuering eller nedfiring for personer og hvor utstyret er plassert.