Statens Jernbanetilsyn logo

§ 2-1.Ansvaret for virksomheten

§ 2-1.Ansvaret for virksomheten

Virksomheten har ansvaret for sikker drift og vedlikehold og for å ha kontroll på risikoer i forbindelse med driften av fornøyelsesinnretningen.