§ 2-14. Utleie av fornøyelsesinnretninger

§ 2-14. Utleie av fornøyelsesinnretninger

Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, er ansvarlige for fornøyelsesinnretningene og plikter å sikre at leietakeren er kjent med innholdet i sikkerhetsstyringssystemet for den aktuelle fornøyelsesinnretningen. Ved ulykker plikter leietakeren å varsle slik det følger av § 2-6.
Virksomheter som leier ut fornøyelsesinnretninger, plikter å gi leietakeren tilstrekkelig opplæring om montering, drift og vedlikehold.

Med utleie menes at det eksisterer en avtale mellom utleier (virksomhet med driftstillatelse) og leietaker. Leietaker må ta kunne sette seg inn i og forstå innholdet i de delene i sikkerhetsstyringssystemet som er relevant for fornøyelsesinnretningen som leies. Leietaker må skaffe seg en oversikt over farene som kan oppstå ved feilaktig bygging, drift og kontroll med fornøyelsesinnretningen selv om det er utleier som er ansvarlig for sikkerheten.