§ 29.Ikrafttredelse

§ 29.Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer.