§ 23 f. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.

§ 23 f. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.