Kapittel 5 A. Om undersøkelsesmyndigheten

§ 23 a. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet

§ 23 a. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet

§ 23 b. Tilsynsmyndighetens oppgaver

§ 23 b. Tilsynsmyndighetens oppgaver

§ 23 c. Undersøkelse av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

§ 23 c. Undersøkelse av taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser

§ 23 d. Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang

§ 23 d. Iverksetting av undersøkelse og undersøkelsens omfang

§ 23 e. Forbud mot å fjerne gjenstander mv. samt behov for å gjenopprette drift

§ 23 e. Forbud mot å fjerne gjenstander mv. samt behov for å gjenopprette drift

§ 23 f. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.

§ 23 f. Forklaringsplikt til undersøkelsesmyndigheten mv.

§ 23 g. Tiltak for å fremskaffe opplysninger

§ 23 g. Tiltak for å fremskaffe opplysninger

§ 23 h. Bevissikring

§ 23 h. Bevissikring

§ 23 i. Rettigheter for dem saken angår

§ 23 i. Rettigheter for dem saken angår

§ 23 j. Bruk av data fra overvåkings- og registreringssystemer

§ 23 j. Bruk av data fra overvåkings- og registreringssystemer

§ 23 k. Undersøkelsesmyndighetens taushetsplikt

§ 23 k. Undersøkelsesmyndighetens taushetsplikt

§ 23 l. Informasjon til tilsynsmyndigheten

§ 23 l. Informasjon til tilsynsmyndigheten

§ 23 m. Undersøkelsesrapport

§ 23 m. Undersøkelsesrapport

§ 23 n. Behandling av utkast til undersøkelsesrapport

§ 23 n. Behandling av utkast til undersøkelsesrapport

§ 23 o. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

§ 23 o. Unntatt dokumentoffentlighet for utkast til undersøkelsesrapport

§ 23 p. Forbud mot bruk som bevis i straffesak

§ 23 p. Forbud mot bruk som bevis i straffesak