§ 23 a. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet

§ 23 a. Undersøkelsesmyndighetens oppgaver og uavhengighet