§ 6-1. Driftstillatelse for kabelkran

§ 6-1. Driftstillatelse for kabelkran

Driftstillatelser for kabelkraner forutsetter dokumentasjon av vedlikehold og risikoanalyse for montering, drift og demontering. Risikoanalysen skal utarbeides etter en anerkjent metode og av kvalifisert personell. Det må videre finnes bestemmelser som sikrer personell og tredjeparter under montering, drift og demontering.
En eventuell godkjenning fra et annet land kan legges til grunn for driftstillatelsen.