§ 5-4. Kontroll av ståltau

§ 5-4. Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon i prosentMålelengdeReduksjon i prosentMålelengdeReduksjon i prosentMålelengdeTillegg
Bæretau
- lukket10180 x D530 x DTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18 x D.
- partspiral20180 x D1020 x DPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduksjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4 x D.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500 x D1040 x D66 x DSom over.
Strammetau840 x D46 x DSom over.