§ 5-1. Konstruksjon og dimensjonering

§ 5-1. Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med tanke på dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra den tiltenkte lastekapasiteten og den maksimale belastningen fra vind, snø og is som må ventes for den aktuelle plasseringen av godstaubanen.