Til startsiden

Kapittel 5. Krav til godstaubaner

§ 5-1. Konstruksjon og dimensjonering

§ 5-1. Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med tanke på dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra den tiltenkte lastekapasiteten og den maksimale belastningen fra vind, snø og is som må ventes for den aktuelle plasseringen av godstaubanen.

§ 5-2. Bremser

§ 5-2. Bremser

Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen er godkjent med én brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen forsvinner eller synker under den fastsatte grensen for banen eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Når sikkerhetsbremsen betjenes eller nødstoppet aktiveres, skal det utløse stans av drivverket.

§ 5-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

§ 5-3. Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumenteres:
 1. a.
  oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master: Målestokken skal være minst 1:1000. På tegningen skal det angis:
  1. 1.
   høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau
  2. 2.
   nyttelast
 2. b.
  beregning av bære-, trekk- og balansetau, helnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt, skal E-modul angis.
 3. c.
  beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven
 4. d.
  stasjoner, med nærmere informasjon:
  1. 1.
   sammenstillingstegninger
  2. 2.
   detaljtegninger av
   • -
    kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    bremser
   • -
    bærende stålkonstruksjoner
   • -
    fundamentering
   • -
    forankring av bæretau
  3. 3.
   styrkeberegning av delene angitt i punkt 2. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  strammeanordning
  1. 1.
   sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (for eksempel hydraulisk stramming), skal det følge med systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner. Spesifikasjonen av strammetau skal omfatte
   • -
    taufabrikant
   • -
    taudiameter
   • -
    taukonstruksjon
   • -
    nominell strekkfasthet i trådene
   • -
    spesifisert minste effektive bruddlast
  2. 2.
   konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver
  3. 3.
   styrkeberegninger
 6. f.
  master
  1. 1.
   konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko
  2. 2.
   fundamenttegninger
  3. 3.
   styrkeberegninger
 7. g.
  løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter
  2. 2.
   konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell
  3. 3.
   styrkeberegning av delene angitt i punkt 2
  4. 4.
   beregning av hvilken vindhastighet som gir en ubelastet vogn et utsving på 12 grader på tvers av banen
 8. h.
  elektrisk utstyr spesifisert med prinsipp- og koblingsskjema
 9. i.
  hydraulisk utstyr med systemtegninger og styrkeberegninger
 10. j.
  sikkerhetsstyringssystem der det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfanget av eventuell ikke-destruktiv prøving.

§ 5-4. Kontroll av ståltau

§ 5-4. Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon i prosentMålelengdeReduksjon i prosentMålelengdeReduksjon i prosentMålelengdeTillegg
Bæretau
- lukket10180 x D530 x DTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18 x D.
- partspiral20180 x D1020 x DPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduksjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4 x D.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500 x D1040 x D66 x DSom over.
Strammetau840 x D46 x DSom over.