§ 2-3. Melding

§ 2-3. Melding

Det skal sendes en melding om bygging av ny taubane til Statens jernbanetilsyn.
Hvis en taubane skal endres, skal det meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn, som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse. Hvis en taubane skal flyttes, kreves det alltid en ny driftstillatelse.

Hvis det gjøres vesentlige endringer etter § 2-4 tredje ledd, vil det være nødvendig å søke om ny driftstillatelse for endringen. De vesentlige endringene og konsekvensene av dem som helhet skal tilfredsstille de grunnleggende kravene i kapittel 4 i forskriften. Kapittel 4 gjennomfører taubaneforordningen (EU) 2016/424.