§ 2-16. Oppsyn under drift

§ 2-16. Oppsyn under drift

Rom eller områder for personell som har oppsyn med taubanen under drift, skal være innrettet slik at personellet kan ha god oversikt over påstigningsområdet og videre oppover heistraseen. Det samme gjelder der det er behov for oppsyn med avstigningsområdet. Personellet skal kunne kommunisere med hverandre og skal ha en stoppanordning lett tilgjengelig.

Det er taubanevirksomheten som på bakgrunn av sine risikovurderinger avgjør om det er behov for oppsyn med avstigningsområdet.