§ 2-15. Krav til beredskapsplaner

§ 2-15. Krav til beredskapsplaner

Beredskapsplanen skal minst inneholde:
 1. a.
  intern og ekstern varslingsliste
 2. b.
  oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert.
Beredskapsplaner for svevebaner og kabelbaner skal i tillegg inneholde:
 1. a.
  en detaljert redningsplan
 2. b.
  rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser
 3. c.
  rutiner for å evaluere og følge opp redningsøvelsene
 4. d.
  oversikt over kommunikasjonsutstyr, utstyr for evakuering eller nedfiring for personer og hvor utstyret er plassert.

Beredskapsplanen må sannsynliggjøre at taubanevirksomheten etterlever kravene i § 3-6. Beredskapen må dimensjoneres ut fra de største risikoene forbundet med driften.