§ 5-2. Tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

§ 5-2. Tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

Statens jernbanetilsyn skal gi tillatelse til å ta i bruk delsystemene Energi, Infrastruktur og Styring, kontroll og signal langs sporet.