§ 1-3.Myndighet

§ 1-3.Myndighet

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i medhold av denne forskriften.