§ 7-3. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

§ 7-3. Det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper

Byrået innfører og vedlikeholder et register over tillatelser til å bringe kjøretøytyper i omsetning i EØS. Registeret skal
 1. a.
  være offentlig og elektronisk tilgjengelig,
 2. b.
  overholde de felles spesifikasjonene, og
 3. c.
  være koplet til relevante kjøretøyregistre.
Kommisjonen vedtar felles spesifikasjoner for registeret over godkjente kjøretøytyper knyttet til innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus og regler for registrering av og tilgang til data.
Registeret for godkjente kjøretøytyper skal for hver kjøretøytype minst inneholde opplysninger om
 1. a.
  tekniske egenskaper for kjøretøytypen som definert i de relevante TSI-ene, inkludert egenskaper som er knyttet til tilgjengelighet for personer med funksjonshemming eller bevegelseshemming,
 2. b.
  produsentens navn, og
 3. c.
  data for tillatelsene knyttet til bruksområdet for en kjøretøytype, inkludert begrensninger eller tilbakekallinger.

Til tredje ledd:

I henhold til artikkel 24 i direktivet registreres alle kjøretøytyper i det europeiske registeret over tillatte typer kjøretøy når de får sin første tillatelse til å bringes i omsetning.