§ 5-3. Melding til Statens jernbanetilsyn om fornyelse eller oppgradering av faste anlegg

§ 5-3. Melding til Statens jernbanetilsyn om fornyelse eller oppgradering av faste anlegg

Før et delsystem fornyes eller oppgraderes, skal søkeren sende en melding til Statens jernbanetilsyn med dokumentasjon som beskriver prosjektet.