§ 4-5. Manglende melding vedrørende nasjonale regler

§ 4-5. Manglende melding vedrørende nasjonale regler

Endringer i nasjonale regler eller nye nasjonale regler som ikke er meldt i samsvar med § 4-3 og § 4-4, kan ikke gjøres gjeldende.